Badania termowizyjne urządzeń


Termowizja, zwana inaczej termografią, od pewnego czasu cieszy się coraz większym uznaniem w różnych sektorach gospodarki. Polega ona na badaniu określonego obiektu poprzez analizę rozkładu temperatur na jego powierzchni. Pomimo że dla większości osób prawidłowe zinterpretowanie obrazu kamery termowizyjnej jest zadaniem niemożliwym, to specjaliści potrafią na jego podstawie określić usterki oraz wadliwe miejsca w urządzeniu. Badania termowizyjne urządzeń powinny być wykonywane relatywnie regularnie, jednak wskazaniem do ich wykonania może być pogorszenie jakości pracy urządzenia bądź jakiekolwiek inne sygnały, które mogą wskazywać, że nasz sprzęt posiada wadę. Znalezienie usterki na szybkim etapie pozwala nie tylko na proste i bezpieczne rozwiązanie problemu, ale również chroni urządzenie przed permanentnym zniszczeniem. Długie zwlekanie z ewentualną naprawą może przynieść wiele negatywnych skutków i zawsze należy pamiętać, że drobna usterka bardzo szybko może przerodzić się w o wiele poważniejszą awarię.

Badania termowizyjne posiadają bardzo dużo walorów. Przede wszystkim wykorzystywana w nich podczerwień jest w pełni bezpieczna i w odróżnieniu od innych rodzajów promieniowań nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji, które mogłyby odbić się na naszym zdrowiu. Ponadto kamera termowizyjna wykorzystywana do pomiaru urządzeń zazwyczaj posiada bardzo dobrą rozdzielczość, dzięki czemu uzyskane wyniki są w pełni rzetelne i pokrywają się z rzeczywistością. Niewątpliwym atutem badań termowizyjnych jest także fakt, że są one wykonywane bezkontaktowo. Oznacza to, że nasze urządzenie nie jest narażone na jakiekolwiek uszkodzenie. Ponadto wyniki pomiaru uzyskuje się zazwyczaj w czasie rzeczywistym, albowiem w większości przypadków wyniki badań termowizyjnych nie wymagają przetwarzania. Długa lista zalet badań termowizyjnych sprawia, że warto pamiętać o ich regularnym wykonywaniu. Odpowiednia prewencja umożliwia bowiem zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii urządzenia w przyszłości.

Zapraszamy: termostop.pl