Bezpieczeństwo w pracy


BHP, czyli popularny skrót od bezpieczeństwo i higiena pracy, jest nazwą określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jednocześnie BHP odnosi się do kształtowania prawidłowych warunków w jakich powinniśmy wykonywać naszą pracę.
Głównym organem odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast główne zasady znajdują się w kodeksie pracy. Jednocześnie pamiętajmy, że kodeks nie zawiera wszystkich zasad, jakich należy przestrzegać. Wiele z nich znajduje się w dokumentach wydanych przez Polski Komitet normalizujący, który wydał dokument o nazwie: Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Najczęściej z pojęciem BHP spotykamy się idąc do nowej pracy, gdzie na wstępie musimy odbyć szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość z nas traktuje to jako zło konieczne. Jednak jest to błędne podejście.
BHP w firmie jest jednym z najważniejszych zagadnień jakie każdy pracownik powinien znać. Znajomość zasad bezpieczeństwa pozwala wyeliminować lub znacznym stopniu ograniczyć występowanie wypadków, które mogą skutkować urazami lub zagrożeniem życia dla pracowników.
Większość z nas myśli, że nie potrzebuje takich szkoleń, ponieważ ma swój rozum i wie czego unikać, aby nie zrobić sobie krzywdy.
Jednak najczęściej wypadki w pracy mają miejsce, ponieważ pracownik nie przestrzegał procedur BHP panujących w firmie. Przykładem może być chęć wymiany żarówki w lampie wykorzystując do tego celu zwykłe krzesło lub co gorsza krzesło obrotowe, podczas gdy do takiego zadania należałoby użyć stabilnej drabiny. Należy tutaj zaznaczyć, że każde stanowisko pracy narażone jest na inne niebezpieczeństwa.

W związku z tym szkolenia bhp w firmie powinny odbywać się cyklicznie, tak aby każdy pracownik mógł odświeżyć swoją wiedzę w tym zakresie. Takie działania pozwalają minimalizować wystąpienie kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu. Szkolenia powinny obejmować profilaktykę, czyli działania jakie należy podjąć by nie doszło do wypadku, oraz działania jakie należy podjąć, w przypadku gdy wypadek będzie miał miejsce.

BHP Zabrze