Obowiązkowa diagnostyka techniczna


Jeśli pracujemy w branży przemysłowej czy produkcyjnej i zajmujemy wysokie stanowisko, a w naszym miejscu pracy działają specjalistyczne maszyny oraz urządzenia, to mamy obowiązek pilnowania obowiązku przeprowadzania okresowych badań technicznych. Typowym sprzętem, który podlega takim badaniom są suwnice pomostowe, których awaria może mieć katastrofalne skutki.

Kolejnym rodzajem takich konstrukcji są wszelkiego rodzaju wciągniki, które również przemieszczają wielotonowe ładunki. Jeśli lina czy łańcuch pęknie to taki element bezwładnie spada na teren, na którym pracują robotnicy, co jest oczywistym zagrożeniem ich życia. Diagnostyka techniczna pozwala na sprawne stwierdzenie, czy dana konstrukcja może być jeszcze eksploatowana, np. w okresie najbliższych 2 lat. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet stosunkowo prosty podnośnik samochodowy musi być diagnozowany przez odpowiedni organ dozoru technicznego. Bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia, dany sprzęt nie może być w dalszym ciągu eksploatowany. Pamiętajmy, że w grę wchodzi tutaj zdrowie oraz życia człowieka, a więc kwestia posiadająca najwyższy priorytet.