Przemysłowe badania termowizyjne


Diagnostyka termowizyjna w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że badania wykorzystujące kamerę termowizyjną są niesamowicie dokładne, szybkie, a także nie powodują żadnych zniszczeń. Jak to możliwe? Dzięki promieniowaniu podczerwonemu, które kamera wykorzystuje. Przy jego pomocy tworzony jest obraz ukazujący, jak na badanej powierzchni rozkłada się temperatura. Jej poziom, a także wahania dają wymierną odpowiedź na stawiane przed badaniem pytania.

Przemysłowe badania termowizyjne

Jak wskazuje sama, nazwa koncentrują się one przede wszystkim na obiektach przemysłowych. Ich zadaniem jest więc nie tylko analiza skuteczności ocieplenia budynku, czy prawidłowości pracy fotowoltaiki, jak ma to miejsce w badaniach budowlanych. W przemyśle kamery termowizyjne wykorzystywane są znacznie szerzej. Po pierwsze pozwalają one ocenić kondycję instalacji. Precyzyjnie wskazują, gdzie instalacje są przeciążone i wymagają natychmiastowej interwencji. Dlaczego natychmiastowej? Dlatego że każde przeciążenie wiąże się z krótszą żywotnością instalacji i może doprowadzić do zakłócenia jej pracy właściwie w każdym momencie.

Pomiar temperatury

W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilkę na aspekcie temperatury, której pomiar jest tu kluczowy. Ten, wydawałoby się, mało istotny parametr, tak naprawdę jest właśnie podstawowym. Wystarczy spojrzeć na kwestie działania instalacji, której producent określa, że pracować może ona w pewnym przedziale temperatur. Jeśli badanie wykaże, że temperatura jest poniżej, lub powyżej normy – oznacza to, że trzeba podjąć natychmiastowe działania.

A do czego konkretnie przemysłowe badania termowizyjne są wykorzystywane? Przede wszystkim by kontrolować procesy technologiczne. Taką kontrolę można wykonać na przykład w odniesieniu do linii technologicznej, czy dystrybucji ciepła. Poza tym badanie to wykorzystuje się również do wykrywania nadmiernej emisji ciepła, oceny pracy transformatora, czy analizy obecności gazów.

Profesjonaliści w branży termowizji: https://term-os.pl/